Kutsal Moriya Tepesi

Kutsal Moriya Tepesi
Beyt’ül Mukaddes, tarih boyunca çeşitli dinlerin büyük ve önemli şehirlerinden olmuş ve çeşitli dinî medeniyetlerin beşiği olmuştur. Kudüs’ün kutsallığını dinler tarihi açısından inceleyecek olursak, İsrailoğulları gerek Hz. Musa döneminde “Arz-ı Mev’ud” olarak bildikleri Kenan İli’ne, gerekse Hz. Süleyman döneminde buraya yerleşmelerinden dolayı Kudüs’e bir “Kutsal belde” gözüyle bakmaktadırlar. Yahudiler döneminde bu şehirde, içinde Allah’a ibadet edilen çok sayıda mabet yapılmıştır. 

Tümü